Bilder fra naturen i Lysøysundområdet

Oversiktsbilde fra Rømmesfjellet ut mot Adsen

Adsen med Adsen Fyr

Oversiktsbilde fra Rømmesfjellet ut mot Adsen

Explora Lysøysund as

Leiko på besøk i Rømmensbukta—inspirert av sin mer kjente artsfrend Keiko

Oversiktsbilde fra Rømmesfjellet inn mot Åfjorden

Oversiktsbilde mot Teksdalen

Oversiktsbilde fra Rømmesfjellet mot Oldenfjorden og Åfjorden